shaft boring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft boring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft boring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft boring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft boring

    * kỹ thuật

    sự khoan giếng

    hóa học & vật liệu:

    đào giếng (khai khoáng)