shaft packing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft packing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft packing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft packing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shaft packing

  * kỹ thuật

  lớp lót đệm kín (khoan)

  điện lạnh:

  bộ chèn kín cổ trục

  hóa học & vật liệu:

  miếng đệm kín