shaft line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shaft line

  * kỹ thuật

  sự chuyển động

  cơ khí & công trình:

  đường trục truyền

  xây dựng:

  máy chuyển động