shaft collar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft collar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft collar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft collar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shaft collar

  * kỹ thuật

  miệng giếng

  miệng giếng lò đứng

  vai trục

  xây dựng:

  bích trục máy

  cơ khí & công trình:

  vành tì của trục

  vành tỳ trục