shaft set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shaft set

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  bộ giàn khung giếng mỏ

  xây dựng:

  sự gia cố thân lò