shaft end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft end

    * kỹ thuật

    đầu trục

    điện lạnh:

    đầu trục truyền động