shaft lining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft lining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft lining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft lining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shaft lining

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sự chèn quanh giếng

  xây dựng:

  sự gia cố thân lò