shaft digging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft digging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft digging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft digging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft digging

    * kỹ thuật

    sự hạ giếng chìm