shaft pillar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft pillar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft pillar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft pillar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shaft pillar

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    trụ chống mỏ