shaft bearing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft bearing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft bearing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft bearing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shaft bearing

  * kỹ thuật

  ổ trục

  cơ khí & công trình:

  ổ đỡ

  ổ lăn