shaft kiln nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shaft kiln nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shaft kiln giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shaft kiln.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shaft kiln

  * kỹ thuật

  lò đứng

  lò nung đứng

  lò quạt gió

  xây dựng:

  lò giếng