shafting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shafting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shafting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shafting.

Từ điển Anh Việt

 • shafting

  /ʃɑ:ftiɳ/

  * danh từ

  (kỹ thuật) sự truyền động trục chung

  trục dẫn động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shafting

  * kỹ thuật

  bộ truyền động

  hệ truyền động

  sự truyền động

  vật liệu làm trục