sand spreader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand spreader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand spreader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand spreader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sand spreader

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy rải cát