sand spraying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand spraying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand spraying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand spraying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sand spraying

    * kỹ thuật

    sự rải cát