sand pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sand pile

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  cọc cát

  cơ khí & công trình:

  cọc cát nhồi (đã tiêu nước)