sand dredging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand dredging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand dredging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand dredging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sand dredging

    * kỹ thuật

    sự nạo vét cát