sand blasting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand blasting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand blasting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand blasting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sand blasting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    việc phun cát đánh sạch