prime nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prime.

Từ điển Anh Việt

 • prime

  /praim/

  * tính từ

  đầu tiên

  prime cause: nguyên nhân đầu tiên

  chủ yếu, quan trọng nhất, hàng đầu

  prime importance: quan trọng bậc nhất

  Prime Minister: thủ tướng

  tốt nhất, loại nhất; ưu tú, xuất sắc, hoàn hảo

  prime beef: thịt bò loại ngon nhất

  (thuộc) gốc, (thuộc) căn nguyên

  prime cost: vốn

  prime number: số nguyên tố

  * danh từ

  thời kỳ đầu tiên, buổi sơ khai

  the prime of the year: phần đầu của năm, mùa xuân

  thời kỳ đẹp nhất, thời kỳ rực rỡ nhất, giai đoạn phát triển đầy đủ nhất

  in the prime of life: lúc tuổi thanh xuân

  in the prime of beauty: lúc sắc đẹp đang thì

  to be past one's prime: đã qua thời xuân xanh, trở về già

  (tôn giáo) buổi lễ đầu tiên (lúc 6 giờ sáng)

  (hoá học) gốc đơn nguyên tố

  thế đầu (một thế đánh kiếm)

  (toán học) số nguyên tố

  * ngoại động từ

  mồi nước (vào bơm để cho chạy); bơm xăng vào cacbuaratơ

  (thông tục) cho ăn đầy, cho uống thoả thích

  to be well primed with beer: uống bia thoả thích

  chỉ dẫn; cung cấp tài liệu, bồi dưỡng (cho ai trước khi ra nói...)

  sơn lót (tấm gỗ)

  (sử học) nhồi thuốc nổ (vào súng)

 • prime

  dấu phẩu, cơ bản; nguyên tố

  almost p. hầu nguyên tố

  double p. hai phẩy (")

  relaitively p. nguyên tố cùng nhau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prime

  * kinh tế

  chính

  chính yếu

  chủ yếu

  hàng đầu

  loại nhất

  phẩm chất hạng nhất

  quan trọng nhất

  quyền chỉ định có thu nhập cổ phần tối đa

  tốt nhất

  * kỹ thuật

  chủ yếu

  cơ bản

  dấu phẩy

  dấu phết

  đầu tiên

  đưa vào hoạt động (nồi hơi)

  kíp nổ/sơn lót

  nguyên tố

  mồi (bơm)

  sắt tây loại tốt

  số nguyên tố

  sơn lót

  hóa học & vật liệu:

  bơm xăng vào cacburatơ

  phun vào

  sự nạp (cột cất)

  thời kỳ đầu

  xây dựng:

  hàng đầu

  quét sơn lót

  ô tô:

  mồi bơm

  mồi xăng (nhiên liệu)

  phủ sơn lót

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prime

  a number that has no factor but itself and 1

  Synonyms: prime quantity

  the second canonical hour; about 6 a.m.

  the time of maturity when power and vigor are greatest

  Synonyms: prime of life

  insert a primer into (a gun, mine, or charge) preparatory to detonation or firing

  prime a cannon

  prime a mine

  cover with a primer; apply a primer to

  Synonyms: ground, undercoat

  fill with priming liquid

  prime a car engine

  used of the first or originating agent

  prime mover

  of or relating to or being an integer that cannot be factored into other integers

  prime number

  being at the best stage of development

  our manhood's prime vigor"- Robert Browning

  Synonyms: meridian

  Similar:

  flower: the period of greatest prosperity or productivity

  Synonyms: peak, heyday, bloom, blossom, efflorescence, flush

  premier: first in rank or degree

  an architect of premier rank

  the prime minister

  choice: of superior grade

  choice wines

  prime beef

  prize carnations

  quality paper

  select peaches

  Synonyms: prize, quality, select