prime credit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prime credit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prime credit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prime credit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • prime credit

  * kinh tế

  chi phí gốc

  chi phí trực tiếp

  giá thành

  giá thành ban đầu

  giá thành sản xuất

  giá vốn

  phí tổn ban đầu