parallel resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel resistance

    * kỹ thuật

    điện trở song song

    điện trở trích