parallel imports nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parallel imports nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parallel imports giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parallel imports.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • parallel imports

    * kinh tế

    nhập khẩu song song