negative shear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative shear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative shear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative shear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • negative shear

    * kỹ thuật

    lực cắt âm