negative image nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

negative image nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm negative image giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của negative image.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • negative image

  * kỹ thuật

  âm bản

  ảnh âm

  ảnh ngược

  vật lý:

  ảnh âm bản