make good nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

make good nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm make good giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của make good.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • make good

  * kinh tế

  bổ khuyết

  bồi thường

  bù đắp lại

  đền bồi

  * kỹ thuật

  làm cho chạy (máy móc)

  làm cho tốt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • make good

  act as promised

  make good on promises