make as if nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

make as if nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm make as if giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của make as if.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • make as if

    begin or appear to begin an action

    He made as if to shake my hand

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).