makefast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

makefast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm makefast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của makefast.

Từ điển Anh Việt

  • makefast

    * danh từ

    cọc buộc thuyền