make-do nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

make-do nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm make-do giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của make-do.

Từ điển Anh Việt

 • make-do

  * danh từ và tính từ

  như makeshift

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • make-do

  Similar:

  makeshift: something contrived to meet an urgent need or emergency

  Synonyms: stopgap