labor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

labor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm labor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của labor.

Từ điển Anh Việt

 • labor

  /'leibə/ (labor) /'leibə/

  * danh từ

  lao động

  manual labour: lao động chân tay

  công việc, công việc nặng nhọc

  labour of great difficulty: một công việc rất khó khăn

  the labours of Hercules; Herculian labours: những công việc đòi hỏi phải có sức khoẻ phi thường

  tầng lớp lao động, nhân công

  labour and capital: lao động và tư bản; thợ và chủ

  shortage of labour: tình trạng thiếu nhân công

  đau đẻ

  a woman in labour: người đàn bà đau đẻ

  lost labour

  những cố gắng vô ích, những nỗ lực uổng công

  * nội động từ

  gắng công, nỗ lực, dốc sức

  to labour for the happiness of mankind: nỗ lực vì hạnh phúc của loài người

  to labour at a task: dốc sức hoàn thành nhiệm vụ

  di chuyển chậm chạp, di chuyển khó khăn; lắc lư tròng trành trên biển động

  (+ under) bị giày vò, quằn quại, chịu đau đớn; là nạn nhân của

  to labour under a disease: bị bệnh tật giày vò

  to labour under a delusion: bị một ảo tưởng ám ảnh

  đau khổ

  * ngoại động từ

  dày công trau dồi; chuẩn bị kỹ lưỡng; bàn bạc chi tiết

  to labour a point: bàn bạc chi tiết một vấn đề

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • labor

  * kinh tế

  lao động

  nhân công

  * kỹ thuật

  lao động

  nhân công

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • labor

  a social class comprising those who do manual labor or work for wages

  there is a shortage of skilled labor in this field

  Synonyms: labour, working class, proletariat

  productive work (especially physical work done for wages)

  his labor did not require a great deal of skill

  Synonyms: labour, toil

  work hard

  She was digging away at her math homework

  Lexicographers drudge all day long

  Synonyms: labour, toil, fag, travail, grind, drudge, dig, moil

  undergo the efforts of childbirth

  Synonyms: labour

  Similar:

  parturiency: concluding state of pregnancy; from the onset of contractions to the birth of a child

  she was in labor for six hours

  Synonyms: labour, confinement, lying-in, travail, childbed

  labor movement: an organized attempt by workers to improve their status by united action (particularly via labor unions) or the leaders of this movement

  Synonyms: trade union movement

  british labour party: a political party formed in Great Britain in 1900; characterized by the promotion of labor's interests and formerly the socialization of key industries

  Synonyms: Labour Party, Labour

  department of labor: the federal department responsible for promoting the working conditions of wage earners in the United States; created in 1913

  Synonyms: Labor Department, DoL

  undertaking: any piece of work that is undertaken or attempted

  he prepared for great undertakings

  Synonyms: project, task

  tug: strive and make an effort to reach a goal

  She tugged for years to make a decent living

  We have to push a little to make the deadline!

  She is driving away at her doctoral thesis

  Synonyms: labour, push, drive