family apogonidae nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

family apogonidae nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm family apogonidae giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của family apogonidae.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • family apogonidae

    Similar:

    apogonidae: bright-colored marine fishes that incubate eggs in the mouth

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).