fall under nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall under nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall under giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall under.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fall under

    Similar:

    fall into: be included in or classified as

    This falls under the rubric 'various'

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).