fall open nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall open nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall open giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall open.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fall open

    Similar:

    drop open: open involuntarily

    His mouth dropped open

    Her jaw dropped

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).