fallopian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fallopian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fallopian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fallopian.

Từ điển Anh Việt

  • fallopian

    /fæ'loupiən/

    * tính từ

    (giải phẫu) fallopian tubes ống Fa-lốp, ống dẫn trứng