fallal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fallal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fallal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fallal.

Từ điển Anh Việt

  • fallal

    * danh từ

    đồ trang sức rẻ tiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet