fall-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall-out.

Từ điển Anh Việt

 • fall-out

  /'fɔ:i'aut/

  * danh từ

  phóng xạ nguyên tử

  bụi phóng xạ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fall-out

  * kỹ thuật

  mưa (phóng xạ)