fall block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fall block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fall block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fall block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fall block

  * kỹ thuật

  búa đóng cọc

  xây dựng:

  hộp móc của một palăng

  khối puli di động

  ròng rọc di động