falloff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

falloff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm falloff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của falloff.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • falloff

  Similar:

  slump: a noticeable deterioration in performance or quality

  the team went into a slump

  a gradual slack in output

  a drop-off in attendance

  a falloff in quality

  Synonyms: slack, drop-off, falling off

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).