electrical storm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical storm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical storm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical storm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • electrical storm

    Similar:

    thunderstorm: a storm resulting from strong rising air currents; heavy rain or hail along with thunder and lightning

    Synonyms: electric storm

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).