electrical sheath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical sheath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical sheath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical sheath.

Từ điển Anh Việt

  • electrical sheath

    (Tech) vỏ bọc cách điện