electrical tong nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electrical tong nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electrical tong giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electrical tong.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electrical tong

    * kinh tế

    kìm điện để giết súc vật