economic operation expenditure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

economic operation expenditure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm economic operation expenditure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của economic operation expenditure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • economic operation expenditure

    * kinh tế

    chi sự nghiệp kinh tế