draw span nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

draw span nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm draw span giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của draw span.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • draw span

    * kỹ thuật

    nhịp cầu cát