drawee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drawee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drawee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drawee.

Từ điển Anh Việt

 • drawee

  /drɔ:'i:/

  * danh từ

  (thương nghiệp) người thanh toán hối phiếu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • drawee

  * kinh tế

  người bị ký phát

  người bị ký phát (hối phiếu)

  người nhận hối phiếu

  người trả tiền

  người trả tiền (hối phiếu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • drawee

  the person (or bank) who is expected to pay a check or draft when it is presented for payment