drawhook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drawhook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drawhook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drawhook.

Từ điển Anh Việt

  • drawhook

    /'drɔ:huk/

    * danh từ

    móc kéo