draw-vice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

draw-vice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm draw-vice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của draw-vice.

Từ điển Anh Việt

 • draw-vice

  /'drɔ:tɔɳz/ (draw-vice) /'drɔ:vais/

  vice)

  /'drɔ:vais/

  * danh từ số nhiều

  (kỹ thuật) kìm căng dây