drawoff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drawoff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drawoff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drawoff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drawoff

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mương xả