drawings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drawings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drawings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drawings.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • drawings

    * kỹ thuật

    bản vẽ