draw-hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

draw-hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm draw-hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của draw-hole.

Từ điển Anh Việt

  • draw-hole

    * danh từ

    cái cuốc