drawerful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drawerful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drawerful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drawerful.

Từ điển Anh Việt

  • drawerful

    /'drɔ:ful/

    * danh từ

    ngăn kéo (đầy)