data trend nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data trend nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data trend giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data trend.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • data trend

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    xu hướng dữ liệu