data flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

data flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm data flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của data flow.

Từ điển Anh Việt

 • data flow

  (Tech) dòng dữ liệu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • data flow

  * kỹ thuật

  dòng dữ liệu

  luồng dữ liệu

  xây dựng:

  dòng luông

  toán & tin:

  lưu thông dữ liệu